Disparo afuera de Shinji Kagawa

publicado: Jun 24, 2014 | 05:20 PM EDT
Disparo afuera de Shinji Kagawa on June 24, 2014