Disparo afuera de Shinji Kagawa

publicado: Jun 24, 2014 | 04:45 PM EDT
Disparo afuera de Shinji Kagawa on June 24, 2014