Disparo afuera de Giancarlo González

publicado: Jul 05, 2014 | 05:26 PM EDT
Disparo afuera de Giancarlo González on July 5, 2014