Disparo afuera de Giancarlo González

publicado: Jun 14, 2014 | 03:34 PM EDT
Disparo afuera de Giancarlo González on June 14, 2014