Disparo afuera de Giancarlo González

publicado: Jun 20, 2014 | 01:12 PM EDT
Disparo afuera de Giancarlo González on June 20, 2014